Dopis staršem glede samotestiranja

Spoštovani starši in skrbniki!

Vlada RS je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021).

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, prosim o tem obvestite razrednika/-čarko, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu. Obveščamo pa vas, da bomo ta dan imeli organiziran dan dejavnosti. Učenci se bodo takoj po prihodu v šolo zbrali v svojih matičnih učilnicah in ob prisotnosti učitelja izvedli samotestiranje.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

Starši morate predhodno podati pisno soglasje oz. nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Izjavo obvezno pošljite po e-pošti razredniku oz. razredničarki vašega otroka do ponedeljka, 15. 11. 2021, do 9. ure, v fizični obliki pa jo učenci prinesejo v šolo.

Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z 8. členom Odloka, se začasno prepove zbiranje v šoli. Ti učenci se izobražujejo na daljavo.

Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti vsem staršem, ki nas podpirate in ste razumevajoči do ukrepov, ki nam jih nalaga MIZŠ, saj so sklepi ministrstva in odloki Vlade RS za šolo pravno zavezujoči, zato smo jih dolžni upoštevati ter izvajati.

Tiste starše, ki dvomite v veljavnost in ustavnost ukrepov, pa prosimo, da na nas ne naslavljate več pisem z grožnjami in napovedmi sodnih pregonov ter kazenskih ovadb, saj je to za nas še dodatno obremenjujoče. V šolah potrebujemo stabilnost in mir, da bomo lahko kvalitetno izvajali vzgojno-izobraževalno delo, kar je naše poslanstvo in naloga.

Ostanimo spoštljivi drug do drugega in zavedajmo se, da bo kriza enkrat minila, mi pa bomo še vedno živeli skupaj ter sodelovali. Prisluhnimo si in poskrbimo drug za drugega. Ne bodimo nekdo, ki je z neupoštevanjem ukrepov, namenjenih varovanju zdravja, pripomogel k temu, da je nekdo drug zbolel ali je prišlo še do česa hujšega.

Prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo, tako kot že marsikatera stvar do sedaj. Ostanite zdravi in vse dobro vam želimo.

(Visited 114 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost