Naravoslovne dejavnosti v Mozirskem gaju

Mozirski gaj vsi poznamo kot park cvetja, vendar je še veliko več kot le to. V parku namreč deluje tudi dnevni Center za šolske in obšolske dejavnosti, kjer pripravijo številne zanimive dejavnosti s področja biologije. Vodja centra je Blaž Podrižnik.

Učenci izbirnih predmetov biološkega področja se že nekaj let zapored vključujejo v njihove aktivnosti.

V četrtek, 13. 10. 2022, so se tako učenci obeh izbirnih predmetov Organizmi v naravi in v umetnem okolju ter Rastline in človek, po končanem pouku, odpravili v Mozirje.

Sedmošolci, ki obiskujejo izbirni predmet ONA, so najprej park spoznali kot antropogeni ekosistem in ga nato primerjali z naravnim ekosistemom, reko Savinjo. Preizkusili so se v vzorčenju organizmov in na osnovi pregleda vzorcev določili stopnjo onesnaženosti reke Savinje.

Osmošolci, ki  obiskujejo izbirni predmet Rastline in človek, pa so se ukvarjali z invazivnimi vrstami rastlin. Ob pomoči slikovnega gradiva so na nasipu med Mozirskim gajem in reko Savinjo iskali invazivne rastline. Pri tem so bili zelo uspešni . Uspelo jim je najti tudi Davidovo budlejo, ki se nahaja le na manjšem arealu. V velikem številu pa sta se pojavljali dve invazivki, in sicer žlezava nedotika in kanadska zlata rozga. Ogledali so si tudi film in se pogovarjali o tem, kje so razlogi za pojav invazivnih vrst ter kaj lahko ljudje storimo, da omejimo njihovo širjenje.

Lepo sončno popoldne, lepota Mozirskega gaja ter dobro razpoloženje učencev in obeh spremljevalk Sare Janže in Damjane Modrijan, je prispevalo k temu, da bo dan vsem ostal v lepem spominu. Foto

Damjana Modrijan

(Visited 95 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost