Učbeniški sklad in seznam učnih gradiv ter pripomočkov za leto 2024/2025

Učbeniški sklad je na šoli ustanovljen v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 68. člen (knjižnica) in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Sredstva zagotovi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Vsi učenci prejmejo v prvem tednu septembra v brezplačno izposojo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada. V primeru, da želi učenec uporabljati svoje učbenike, naj o tem starši ali skrbniki obvestijo upravljavko učbeniškega sklada na elektronski naslov: darinka.bizjak@ossmartno.si.

Učenci 1., 2. in 3. razreda (poleg beril za 1. in 2. razred, ki jih je potrebno vračati) prejmejo v šoli komplete delovnih zvezkov, ki jih ni potrebno vračati. Izposojevalnino za učence višjih razredov in omenjene delovne zvezke za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.


Šolska knjižnica deli gradiva iz učbeniškega sklada najpozneje prvi teden pouka v novem šolskem letu. Učenci za prejeto gradivo poskrbijo (učbenike ovijejo v papir, jih ne podčrtujejo, čečkajo …) ter na ovitek na naslovni strani vpišejo ime, priimek, razred in šolsko leto. Konec šolskega leta (ali ob izpisu/ prepisu) učenci vrnejo učbeniške komplete nepoškodovane. Za izgubljen ali poškodovan učbenik je predvidena odškodnina, ki se obračuna skladno z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Seznam gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/2025, je objavljen na spodnji povezavi:

Seznam gradiv za leto 2024/2025

Darinka Bizjak, knjižničarka

(Visited 226 times, 3 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost