Bralni projekt

BRALNI PROJEKT PODOBE SVETA FRANCETA BEVKA (Šolsko leto 2020/2021)  

Letos bomo na šoli ponovno izvajali bralni projekt, ki se bo tokrat imenoval Podobe sveta v delih Franceta Bevka, v katerem bodo sodelovali vsi učenci od 1. do 9. razreda. Cilj projekta je vzpodbujanje branja učencev in pozitivno vplivati na dolgoročne motivacijske strategije za branje. Učenci bodo v okviru pouka vodeno raziskovali kratko prozo Franceta Bevka Projekt se bo izvajal v okviru ur knjižnično-informacijskih znanj, v okviru razredne ure in pouka slovenščine, poleg tega pa bodo učenci svojo kreativnost urili doma z najrazličnejšimi bralnimi dejavnostmi in dejavnostmi poustvarjalne narave. Projekt se bo zaključil s kulturnim dnem 5. februarja 2021, ko bodo podeljena tudi bralna priznanja za opravljeno bralno značko. Na ta dan bodo učenci skupaj z razredniki spoznavali tudi pomen slovenskega kulturnega praznika. Bralni projekt se bo povezoval s projektom Pogum (ZRSŠ).

Vodja bralnega projekta: Petra Vnuk

(Visited 124 times, 1 visits today)