Učenci

Oddelek Št. učencev Razrednik Učilnica
1. a 22 Blažka Žibret
X1
1. b 21 Jerneja Žagar X2
2. a 15 Andreja Škruba X3
2. b 16 Mihaela Vodopivec X4
3. a 20 Polona Pečnik U4
3. b 21 Tanja Kolšek U2
4. a 15 Magda Omladič Novinšek U3
4. b 16 Katja Rojnik
U1
5. a 19 Suzana Daničič U5
5. b 20 Suzana Zabukovnik GL
Skupaj RP 185
6. a 18 Damjana Modrijan
BIO-KEM
6. b 18 Damjana Paulič
MAT2
7. a 19 Blanka Slemenšek
NEM
7. b 20 Kristina Jazbinšek Vovk ANG
8. a 16 Boštjan Ketiš MAT1
8. b 15 Nataša Kos Vranešević
SLO1
9. a 17 Darja Kugonič
SLO2
9. b 18 Zoran Habot
ZGO-GEO
Skupaj PP 141
Skupaj   326

(Visited 3.136 times, 2 visits today)