Šolski sklad Z roko v roki

Šolski sklad bo v šolskem letu 2022/2023 v skladu s pravilnikom o Poslovanju šolskega sklada.

»Z ROKO V ROKI« izvajal naslednje aktivnosti:

  • pridobil kar največ različnih sredstev od različnih sponzorjev;
  • sprejemal poročila o realizaciji letnega programa dela;
  • določal merila za dodeljevanje sredstev za socialno ogrožene učence;
  • skrbel za promocijo in financiranje sklada;
  • aktivno sodeloval na dogodkih, ki pridobivajo sredstva za šolski sklad;
  • pomagal pri kritju stroškov izobraževalnih programov, ki ne sodijo v redne učne programe (npr šole v naravi, naravoslovni tabori …) za učence socialno ogroženih družin in nadarjene učence;
  • pomagal družinam osnovnošolskih otrok, ki so v finančni stiski;
  • odločal o nakupu nadstandardne opreme;
  • odločal o pritožbah.

Za prošnje se obrnite na šolsko svetovalno službo (Nikolina Ignjatić). Prošnje morajo biti oddane vsaj 14 dni pred dejavnostjo oz. 14 dni pred izdajo prve položnice v primeru naravoslovnega tabora oz. šole v naravi, drugače se prošnje ne obravnavajo.

Predsednica UO šolskega sklada: Nikolina Ignjatić

(Visited 218 times, 1 visits today)
Dostopnost