Šolski prevozi

ODHODI V ŠOLO

Lokovica 6.55 APS
Praznik 6.57, 7.45 APS
Lovski dom Skorno 7.00, 7.48 APS
Radoslovnik 7.02, 7.50 APS
Tajna 7.05, 7.53 APS
Gorenje 7.10, 7.58 APS
Paška vas 7.12, 8.00 APS
Veliki Vrh 7.00 in 7.55  Dobnik
Podgora 7.20 Dobnik
Rečica ob Paki
7.40 Podgoršek
Veliki Vrh – Gavce 7.55 Podgoršek
Slatina – zgornji del 7.15 Podgoršek
Slatina – spodnji del (od križišča pri Podvratniku)
8.00 Podgoršek
Rečica ob Paki 7.05, 7.25 Podgoršek
Letuš 7.35 – Podgoršek

ODHODI IZPRED ŠOLE

Gavce, Paška vas, Gorenje, Skorno 13.10, 14.00 APS
Veliki Vrh 13.55 Dobnik
Podgora 13.30 Dobnik
Slatina, Veliki Vrh, Gavce 13.50 Podgoršek
Rečica 13.15 in 14.05 Podgoršek
Slatina 13.05 Podgoršek
Letuš 14.20 Podgoršek
Gavce, Paška vas, Skorno, Veliki Vrh 14.40 Podgoršek

(Visited 1.185 times, 2 visits today)