Poklicna orientacija

 
KDO SEM? KAM GREM? KDO BOM?

Nič na svetu ni tako čudno kot človeške želje. Naj bo resničnost okrog nas še tako pusta in vsakdanja – naše želje si gradijo zlate gradove v oblakih. Isto kot za človeške želje, velja še posebno v veliki meri za poklicne želje, ki jih pri učencih naše šole spremljam že veliko let.
Trudim se prisluhniti posamezniku in ga vzpodbujati na njegovi poti iskanja in odkrivanja. Vsak otrok je ob vstopu v življenje poln daljnosežnih, velikih, mnogokrat nenavadnih in na prvi pogled neuresničljivih želj, pričakovanj in načrtov. Poklic, katerega si izbere, je lahko sam po sebi še tako dober, toda v njem ne bo srečen in ne bo uspešen, če si ga ne bo izbral po lastni želji, po klicu srca. Učim se, da je moja vloga informiranje, poslušanje in včasih mi kateri učenec dovoli malo bolj vstopiti v svoj svet. Takrat imam možnost, da pomagam presoditi interese, sposobnosti, osebnostne lastnosti in znanje posameznika. Vesela sem odpiranja vrat, hkrati pa se zavedam, da je to odgovorna naloga. V tem prispevku želim opozoriti na dejavnike, ki so pri izbiri poklica pomembni. Vsak dan se odločamo, kaj bomo jedli, kako se bomo oblekli, kaj bomo delali, koliko časa bomo brali, gledali televizijo …Velikokrat s prijatelji ali starši razpravljamo o raznih vprašanjih in problemih. Pogosto zagovarjamo svoje mnenje in pri tem vztrajamo. Zgodi pa se tudi, da moramo mnenje spremeniti. Vsakokrat, ko se znajdemo v takšnem položaju, nekaj izberemo in se za nekaj odločimo.
Včasih naredimo to spontano, hitro in brez večjih težav. Izbirati pa ni vedno lahko, zlasti kadar je odločitev za nas zelo pomembna.
                             

Nikolina Ignjatić, svetovalna delavka
 
Pri izbiri poklica je pomembno, da si vsak učenec odgovori na naslednja vprašanja:

* KAM ŽELIM PRITI ?
Odgovor na to vprašanjeti lahko pomaga pri izbiri možnih poti, ki jih boš moral prehoditi, da boš dosegel cilj, ki si ga boš zastavil. Vedeti moraš, kateri poklici te tako veselijo, da boš v njih premagoval vse ovire in težave, ki se bodo pojavile.

* KATERI SO MOJI INTERESI IN ŽELJE?
Zanimanje kažemo s tem, da se z nečim ukvarjamo, ne pa tako, da o stvari le govorimo. Zato se ne sprašuj samo, kaj te zanima, temveč, s čim se najraje ukvarjaš, kaj najraje počneš, pri katerem delu lahko vztrajaš dalj časa – ker si uspešen, ker te veseli, sprosti … Kateri so šolski predmeti, ki ti najbolj »gredo«, katere krožke obiskuješ, kateri so tvoji izbirni predmeti, katere dejavnosti najpogosteje izpolnjujejo tvoj prosti čas? Ko boš spoznal svoje najmočnejše interese, ugotovi še: V katerih poklicih bi lahko delal tisto, kar ti je najbolj všeč? V katerih srednjih šolah so tisti šolski predmeti, ki te najbolj veselijo? Pri iskanju ti lahko pomagam in te usmerjam.Če pa te nič ne zanima, ne zanemarjaj priložnosti za katerokoli dejavnost; iz vsake se lahko razvije zanimanje.
* KAKŠNE SO MOJE SPOSOBNOSTI?
Sposobnosti so možnosti in pogoji, dadoločeno dejavnost uspešno opraviš. Vidimo in spoznamo jih šele takrat, ko nekaj delamo. Ločimo:

gibalne sposobnosti (telesne spretnosti, ročne spretnosti, spretnosti prstov …),
čutne (vonj, sluh, tip, vid),
umske (besedni zaklad, prostorske prestave, ustvarjalnost, logično povezovanje …).
Kaj od tega opažaš pri sebi?* KAKŠEN JE MOJ ZNAČAJIN TEMPERAMENT?
Ljudje se po svojih osebnostnih lastnostih med seboj zelo razlikujemo.Kaj lahko poveš o sebi? Kako reagiraš, kakšne lastnosti opažaš pri sebi? Npr.: si vztrajen, zgovoren, prizadeven, natančen, prijazen, potrpežljiv …
* KAKŠNE SO MOJE UČNE IN DELOVNE NAVADE   

?
Le preko učnih navad boš lahko realiziral svoje sposobnosti. Ali imaš svoj učni kotiček? Ali se znaš učiti? Se učiš redno? Kaj pa domače naloge? Kakšen je tvoj odnos do dela? Si znaš razporediti popoldanski čas?

* KAJ PA MOJE ZDRAVSTVENO STANJE?
Oceniti moraš, koliko si telesno primeren za posamezen poklic. Kako ti gredo dela, ki zahtevajo spretnosti prstov in rok? Kaj je s tvojimi čutili? Ločiš barve? Kaj pa sluh? Si občutljiv na različne snovi (alergičen)?

Pri odgovoru na ta in podobna vprašanja ti bo pomagal zdravnik. Gotovo si ugotovil, da je odločitev o izbiri poklica pomembna in včasih kar težka. Ampak brez skrbi. Mnogo nas je, ki ti lahko pomagamo, da boš našel informacije o šolah, poklicih in vsem, kar potrebuješ za pravilno odločitev. Starši so tisti, ki te najbolje poznajo.

»VČASIH MORAŠ SLEDITI ZVEZDAM IN VČASIH PUŠČAVAM; VČASIH MORAŠ OBJEMATI MORJE IN SE  OGRINJATI Z VETROM; VČASIH MORAŠ STRMETI V OBLAKE IN SLEDITI SANJAM.  IN VČASIH MORAŠ NAREDITI EN SAM DROBEN, MAJHEN  KORAK IN SE ODPRAVITI NA POT PROTI CILJU.«

 

(Visited 608 times, 1 visits today)
Dostopnost